Apakah penerangan produk harus dimasukkan

Perisytiharan adalah wajib untuk setiap produk dan mesti mengandungi sekurang-kurangnya maklumat berikut: nama produk pengeluar, nama produk yang dijual, jenis dan model produk, dan kod ukuran produk, jika ini merupakan ciri penting produk, tarikh pembuatan dan tarikh luputnya, jika diperlukan. , nama dan pejabat berdaftar (alamat penuh) pengeluar.

Bagi produk yang diimport, pengisytiharan mesti menunjukkan nama dan pejabat berdaftar pengimport dan negara asal, amaran kemungkinan bahaya penggunaan, jika terdapat bahaya sedemikian.

Semua maklumat yang terkandung dalam perisytiharan itu mestilah benar, jelas, dapat dilihat dan dibaca dan ditulis dalam bahasa Croatia dan skrip Latin. Pengisytiharan mengenai produk yang diimport adalah tanggungjawab pengimport.


Bagi produk pukal, perisytiharan mestilah jelas, jelas dan jelas mengenai pembungkusan yang produknya diletakkan untuk jualan, atau pada titik jualan jika produk tidak disimpan dalam pembungkusan yang berasingan.

Jika anda membeli produk yang tidak mempunyai perisytiharan yang betul, anda boleh mengadu kepada persatuan pemeriksaan atau perlindungan pengguna.

Gambar oleh Dmitriy Shironosov / Shutterstock

Cara foto produk untuk online shop (Ogos 2021)